Tuesday, May 11, 2010

Waqt Nahi

Kisi ke paas waqt nahi kisi ke sawal ka,

Zindai lage jaise koi sawal ho hisab ka,

Dastak ke liye maaf karna dost,

Maksad tha puchna kya haal hai janab ka

No comments: